Публикация в "Тетрадката" на "Лечение извън закона"