"Двойната планета" получава признание на представяне на "Осиновени истории"