Представяне на "Водната кула" в клуб "Книгата" на 13.12.2018 г.