"Лилит" в задължителен списък за студенти в СУ "Св.Климент Охридски"

"Лилит" е в списъка за задължителна литература от специалност "Литературата - творческо писане" в СУ "Св. Климент Охридски"