Публикация на част от "Синестезия" във Vagabond

Публикация на част от "Синестезия" в англоезичното списание Vagabond Magazine. Преводът е на Екатерина Петрова