Публикация на част от "Синестезия" в B. O. D. Y

Публикацията е на английски език в международната литературна платформа: B.O.D.Y Преводът е на Екатерина Петрова