Участие в BiTelevision, предаване "Един прекрасен ден"