Участие в БНТ, Денят отблизо

Кликнете на линка, за да ви насочи към видеото.