Участие в телевизия "Стара Загора"

Участието е от: 44:20 мин.