Два разказа в Читанка

Ако желаете да ги прочетете, кликнете на линка в меню "Линкове"