"Синестезия" - в списъка с препоръчителна литература за Панаира на книгата