Представяне на "Лилит" в клуб "Перото", гр. София 2017 г.