"Лилит" се изучава в СУ "Св.Климент Охридски"

"Лилит" е задължителна литература за студентите от магистратура "Литературата - творческо писане" към факултет "Славянски филологии".