Публикация на част от "Синестезия" в Drunken Boat

Публикация на част от "Синестезия" в англоезичното списание "Drunken Boat" в превод на Екатерина Петрова